Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Trzebieszów

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), informuję, że

w dniach od 07.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebieszów, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka urzędowe tablice ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Gminy Trzebieszów

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Gołowierzchy, Szaniawy-Matysy, Kurów.

Wykaz można pobrać tutaj

                                                                                              Wójt Gminy Trzebieszów

                  /-/ Mirosław Szekalis

 

 

                                                                                                 

        

 

Skip to content