Wykorzystanie środków z programu 500 +

Wykorzystanie środków na  30 czerwca 2016 r.
Do końca czerwca:

– wpłynęło 680 wniosków
– wydano 528 decyzji
– przekazano rodzinom  łącznie kwotę 1 350 000 zł

Skip to content