Sukces inicjatywy lokalnej w Gminie Trzebieszów. WYNIKI 2017

Po raz drugi w Gminie Trzebieszów Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis ogłosił konkurs na inicjatywę lokalną.

Jest to określona forma współpracy władz Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Nowość wprowadzona do ustawy o pożytku publicznym polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas festynu, ławki do parku, zakupione przez inicjatorów.

W roku ubiegłym Wójt przeznaczył w budżecie na tą formę współpracy 17000 zł i w ramach tego udało się zainicjować 17 różnych inicjatyw lokalnych. M.in. były to następujące inicjatywy:

FOTOGALERIA

– Wyjazd mieszkańców z Trzebieszowa Drugiego na Festiwal Trzech Kultur.

Zakupiono nagłośnienie do świetlicy w Trzebieszowie i zorganizowano cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców

– W Mikłusach Grupa nieformalna zorganizowała konkurs Drugie życie śmieci ? konkurs dla dzieci z terenu Gminy Trzebieszów

FOTOGALERIA

– W Szaniawach ? Matysach odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców wsi

– w Trzebieszowie Kolonii został zorganizowany Dzień Dziecka

FOTOGALERIA

– Klub Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów zorganizował wyjazd seniorów do Nałęczowa na zajęcia Nordic Walking.

FOTOGALERIA

 W roku 2017 ze względu na bardzo duże zainteresowanie Rada Gminy przyjęła w dniu 31.03.2017 r. budżet na inicjatywę lokalną w wysokości 21500 zł .

Przekazanie przez Rade Gminy 21500 zł dotacji na inicjatywę zaowocowało w tym roku wnioskami na łączna kwotę 95710 zł. Kwota ta stanowi w głównej mierze wkład własny pracy mieszkańców danej miejscowości (8400 zł ) oraz wkład własny finansowy (62310 zł ), który mieszkańcy dokładają do realizacji danego zadania.

Niewątpliwie jest to sukces naszych wspólnych działań – mówi Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, który sprawia, że aktywizują się mieszkańcy wkładając w swoje -małe pomysły- własną pracę i własne środki finansowe. Myślę, że jest to forma współpracy bardzo owocna dla naszej wspólnoty samorządowej.

Wybrane inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie.

 

Tytuł

Miejsce realizacji

Całość

Dofinan-
sowanie

Wkład własny osobowy

Wkład własny finansowy

Spotkanie opłatkowe w Szaniawach-Matysach

Szaniawy-Matysy

1200

600

200

400

Dzień Rodziny w Trzebieszowie Kolonii

Trzebieszów- Kolonia

3125

1000

0

2125

Wracamy do korzeni – wyjazd od Muzeum Wsi Lubelskiej

Gmina

1800

1000

0

800

Rewitalizacja terenu wokół świetlicy w Wierzejkach

Wierzejki

2125

1000

1000

125

Sowia Noc w Szaniawach

Szaniawy

4500

1400

3100

0

Nordic Walking po Sandomierzu

Trzebieszów

2950

1500

0

1450

II Gminny Bal Niepodległości

Gmina

4300

1500

0

2800

Zapraszamy na spotkania

Celiny

2310

1500

800

10

Tacy sami – Wymiana kulturalna z samorządem i seniorami z innego regionu Polski

Gmina

2100

1000

0

600

Gminny Dzień Seniora

Gmina

4300

2000

300

2000

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebieszów

Gmina

45000

3000

0

42000

Przybudówka do Sali wiejskiej w Kurowie

Kurów

15000

3000

2000

10000

Wykonanie terenu do wypoczynku i rekreacji

Popławy-Rogale (I)

7000

3000

1000

0

RAZEM

 

95710

21500

8400

62310

 

UG Trzebieszów 2017

Skip to content