WYNIKI LOSOWANIA instalacji fotowoltaicznych do projektu “Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów”

Prosimy o pilne stawienie się celem podpisania umowy w Urzędzie Gminy. Potrzebne będą:  akt notarialny, stawienie się wszystkich (współ)właścicieli i dowody osobiste.

LISTA WYLOSOWANYCH OSÓB:

 

L.p.

Imię właściciela

Nazwisko właściciela

1

291

Kazimierz

Zdanowski

2

266

Leszek 

Wierzchowski

3

54

Krzysztof

Celiński – Walędowicz

4

5

Emilia i Jacek

Kulik

5

102

Adam

Kurowski

6

278

Adam

Sierpień

7

173

Tadeusz

Borkowski

8

288

Artur

Wierzejski

9

47

Mariusz

Staniak

10

40

Dariusz

Goławski

11

281

Jarosław

Podgajny

12

227

Jacek

Krzyszczak

13

24

Danuta

Siemionek

14

238

Jan

Chudek

15

176

Henryk

Mojzych

16

158

Adam

Sosnowski

17

71

Krzysztof

Duda

18

218

Sławomir

Gruchała

19

123

Andrzej

Borkowski

20

52

Marek

Turski

21

161

Gabriel

Mościcki

22

262

Jarosław

Kłopotek

23

11

Sławomir

Celiński – Mysław

24

199

Zofia

Skorupka

25

147

Andrzej

Matysiak

26

252

Marcin

Śledź

27

4

Adam

Celiński-Mysław

28

38

Barbara

Leszczyńska

29

232

Bogdan

Śledź

30

49

Małgorzata

Osiejuk

31

43

Wojciech

Nurzyński

32

153

Marcin

Matysiak

33

219

Krzysztof

Zarzycki

34

93

Agata

Krasuska

35

149

Tadeusz

Śledź

36

39

Jerzy

Dębowski

37

270

Leszek

Lendzion

38

137

Piotr

Mączyński

39

204

Piotr

Przybysz

40

114

Hanna

Jałtuszyk

41

282

Anna

Duda

42

215

Ewa

Karwowska

43

200

Alina

Dybciak

44

29

Bożena

Nurzyńska

45

90

Antoni 

Wysokiński

46

184

Jolanta

Czerwonogrodzka

47

26

Kazimierz

Sulej

48

271

Tomasz

Zylbert

49

198

Grzegorz

Celiński – Walendowicz

50

159

Wojciech

Grzejdak

51

178

Lesław

Borkowski

52

18

Piotr

Kowalski

53

214

Małgorzata

Wajszczuk

54

240

Krystyna

Tryboń

55

21

Dariusz

Nurzyński

56

237

Aneta

Trochimiak

57

175

Andrzej

Nowik

58

257

Kazimierz

Mączyński

59

209

Rafał

Przybysz

60

213

Agata

Jędrzejewicz

61

186

Mariusz

Celiński

62

110

Tadeusz

Filimon

63

183

Sławomir

Szadkowski

64

222

Kazimierz

Kryński

65

42

Karol

Nurzyński

66

32

Zenon

Olszewski

67

134

Dariusz

Izdebski

68

83

Jolanta

Zielonka

69

85

Tomasz

Turski

70

249

Adam

Cap

71

279

Halina

Oknińska

72

51

Leszek 

Grochowski

73

216

Henryk

Andrzejewicz

74

294

Ewelina

Lazurek

75

261

Tomasz

Śledź

76

63

Piotr

Owczarski

77

135

Kazimierz

Nurzyński

78

152

Adam

Matysiak

79

256

Danuta, Anna

Kokoszkiewicz

80

9

Marek

Kożuchowski

81

228

Marek

Stefaniak

82

172

Grzegorz

Kozak

83

245

Jan

Gil

84

82

Anna

Wierzejska

85

31

Urszula

Nurzyńska

86

303

Andrzej

Zdanowski

87

273

Barbara

Bujak

88

236

Andrzej

Parafian

89

248

Krzysztof

Kryński

90

194

Zbigniew

Nowosielski

91

160

Tadeusz

Zborowski

92

96

Edward

Nurzyński

93

195

Marek

Karwowski

94

124

Jan

Kruczek

95

217

Dorota

Mościcka

96

55

Ryszard

Rola

97

207

Paweł

Sobiczewski

98

131

Krzysztof

Krasuski

99

287

Grzegorz

Pawłowicz

100

20

Wiesław

Nurzyński

 LISTA REZERWOWA

Skip to content