Wystawa obrazów rodziny Wysokińskich

Ludwik Wysokiński ? urodzony w Wierzejkach ? po ukończeniu edukacji plastycznej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie w 1970 r. sztukami plastycznymi zajmuje się do dzisiaj. Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę warsztatową, grafikę komputerową oraz design. W tej dziedzinie prowadzi również działalność popularyzatorską i edukacyjną organizując plenery malarskie, wystawy i warsztaty artystyczne. Swój zawód dzieli z żoną Ewą.

Ewa Małarzewska ? Wysokińska ? absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ewa ukończyła także studia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w WSZiA w Zamościu. Zafascynowana sztuką dawną ? szczególnie gotycką i renesansową ? z upodobaniem wykonuje malarskie kopie tej sztuki /m.in .pisząc ?Ikony/. W pracy tej stosuje metody tradycyjne i historyczne. Ikonopisaniem ?zaraziła? córkę Katarzynę.

Katarzyna Wysokińska ? studentka pielęgniarstwa, jest autorką kilku prac tej wystawy. Sztuka staje się jakby tradycją rodzinną.

Aleksandra Wysokińska ? kończy w tym roku studia na kierunku ? Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Sztuki UMK w Toruniu. Za znakomite wyniki w edukacji artystycznej, wyróżniona była na uczelni ? przyznawanym jej od 4 lat stypendium naukowym. Zdobywana wiedza merytoryczna i biegłość warsztatowa doceniona została zaproszeniem Aleksandry do zespołu pracującego przy konserwacji dawnych malowideł ściennych /m.in. w pocysterskim opactwie Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie ? Pomniku Historii i skarbcu bezcennych zabytków/.

 

Skip to content