XXI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 14 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1630 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się
 XXI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leszczance. (XXI/139/20)
  1. Zamknięcie obrad XXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

 

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 

                                             /-/

                                           Andrzej Nurzyński

Skip to content