XXII Sesja Rady Gminy Trzebieszów – zawiadomienie

SA.0002.6.2020 

Trzebieszów, 02.06.2019r.

                                                                              ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie (dla radnych) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Trzebieszowie (transmisja na żywo dla sołtysów oraz zaproszonych gości), odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Po sesji w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zembrach
o godz. 12.00 odbędzie się Msza Św. w intencji samorządu i mieszkańców Gminy Trzebieszów z okazji 30-lecia powstania samorządu terytorialnego oraz ponowienie Aktu Oddania Władz Samorządowych Gminy Trzebieszów Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przewidywany jest następujący porządek:

 

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy. *
  FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA DEBATĘ – pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok (XXII/140/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (XXII/141/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (XXII/142/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (XXII/143/20).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz miejsc rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Trzebieszów (XXII/144/20).
 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ?Programu współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku?.
 14. Informacje ? wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                                                            /-/

                                                                                                    Andrzej Nurzyński

 

W załączeniu:

 1. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Trzebieszów – https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA DEBATĘ – pobierz

 

* Zgodnie z art. 28aa ust. 4, 5, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020r. poz. 713) Rada Gminy rozpatruje raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (tj. do 9 czerwca br.), na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA DEBATĘ – pobierz

Skip to content