XXIV EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Ogłaszamy nabór kandydatów do XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za 2022 rok.

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, aktualnie Województwo Lubelskie może poszczycić się 76 Ambasadorami. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do 24. edycji konkursu.


Wśród 76 laureatów tytułu ?Ambasador Województwa Lubelskiego? są m.in.: wybitni profesorowie ? prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, uznani artyści ? Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, Budka Suflera, mistrzowie sportu ? Aleksandra Mirosław, Małgorzata Hołub-Kowalik, Malwina Kopron, śp. Tomasz Wójtowicz, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ? Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu, jak Firma ERKADO, Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Spółdzielnia Pszczelarska APIS, Lubelski Węgiel ?Bogdanka? SA, OSM Krasnystaw.
Województwo lubelskie honorując tym tytułem osoby, firmy i instytucje wyraża dumę i podziw dla ich wkładu w rozwój regionu i jego godną reprezentację w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jest to wyraz uznania osiągnięć, spektakularnych sukcesów na krajowej i międzynarodowej arenie, oraz bezpośredniego przyczynienia się do postrzegania Lubelszczyzny w dobrym świetle.


W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu ?Ambasadora Województwa Lubelskiego? powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: [email protected], w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL ? nr tel. (81) 44 16 789, e-mail: [email protected]


 DO POBRANIA:

źródło: https://promocja.lubelskie.pl/wazne/xxiv-edycja-konkursu-ambasador-wojewodztwa-lubelskiego/

Skip to content