XXV Sesja Rady Gminy Trzebieszów z dnia 17 września 2020 r.

ZAPROSZENIE ? ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 830 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się  XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  1. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 
/-/ Andrzej Nurzyński

Skip to content