XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Trzebieszów.
  6. Informacje ? wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów     
/-/
Andrzej Nurzyński

TRANSMISJA SESJI NA: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Materiały na Sesję: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Skip to content