XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  5. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
/-/ Andrzej Nurzyński

TRANSMISJA SESJI NA: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Materiały na Sesję: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

 

Skip to content