ZAKUP WĘGLA OD STYCZNIA 2023 r. Aktualizacja zasad.

 

Szanowni Państwo.

W związku z niedostarczeniem do naszej gminy zamówionego węgla w roku 2022 przez spółki Skarbu Państwa  zwracamy się z prośbą o ponowne złożenie jeszcze raz wniosku. Wynika to z przepisów, które wprowadził Sejm i ich nowelizacji w grudniu 2022 roku.  Nie mamy na to wpływu.

Wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie na sezon 2022/23 można składać do 15 kwietnia.
Uwaga! Wnioski złożone w 2022 roku tracą ważność, nawet jeśli ktoś jeszcze węgla nie kupił.

Wnioski o zakup 0,5-3 ton groszku (8-25mm), orzecha (+25mm) po preferencyjnej cenie można składać w Urzędzie Gminy w Trzebieszowie. Przypominamy, że uprawnione do takiego zakupu są gospodarstwa domowe, które

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

  1. Złożenie wniosku o zakup węgla do 15 kwietnia 2023 roku.

Uwaga! Jeśli ktoś złożył już taki wniosek w 2022 roku, ale węgla nie kupił, powinien wniosek złożyć ponownie. Może wtedy wnioskować o maksymalnie 3 tony. Wniosek w 2023 roku można złożyć tylko raz!

  1. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
  2. Po pozytywnej weryfikacji, gdy już węgiel będzie na składzie, wykonywany zostanie telefon do każdej osoby indywidualnie z informacją o 3 dniowym okresie rezerwacji węgla. Należy wtedy w określonym terminie odebrać wypełniony przez pracownika druk do opłacenia w banku oraz opłacić zamówiony węgiel. Po upływie 3 dni następuje, wykreślenie osoby z listy rezerwacyjnej i przesunięcie jej na koniec listy.
  3. Po opłaceniu i zaksięgowaniu się płatności pracownik urzędu w dniu następnym przesyła listę osób na skład, który bez pobierania opłat rozwozi węgiel do mieszkańców.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym w Gminie Trzebieszów, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonała dotychczas zakupu przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł.

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebieszów (archiwum.trzebieszow.gmina.pl), odebrać w Urzędzie Gminy Trzebieszów.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek można:


Wniosku nie można:


Co będzie się działo po złożeniu wniosku?

Wnioski będą weryfikowane według kolejności wpływu. Urzędnicy sprawdzą, czy są tam wszystkie potrzebne informacje, czy nie ma błędów i czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiada kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku błędów we wniosku pracownik UG kontaktuje się z wnioskodawcą, by je poprawił. Dzwoni na numer telefonu podany we wniosku. Dlatego ważne jest, by we wniosku podać numer telefony, na który urzędnik będzie mógł zadzwonić i przekazać informacje.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, pracownik UG przekaże mu taką informację telefonicznie, mailem lub listownie.


Jakie opłaty ponosi wnioskodawca?

Koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę.
UWAGA! Ta cena obejmuje koszt transportu węgla ze składu wskazanego przez gminę do gospodarstwa domowego.

Pliki do pobrania (BIP) – POBIERZ WNIOSEK WORD/PDF

 

Skip to content