Załóż STARTUP w Trzebieszowie !!!

Młodzi ludzie mogą już zgłaszać swoje pomysły na innowacyjny biznes do Platform startowych, które oferują kompleksowe wsparcie dla tworzenia i rozwoju młodych firm w Polsce Wschodniej.

Autorzy najlepszych koncepcji otrzymają przede wszystkim pakiet bezpłatnych i ?szytych na miarę? usług niezbędnych do tego, by pomysł zaowocował wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów lub usług. Powstałe startupy będą mogły następnie starać się nawet o 800 tys. zł na rozwój swojej działalności” ? zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwsze realizowane na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie w wspierające startupy w Polsce. Przeznaczono na nie 200 mln euro z Programu Polska Wschodnia. Najpierw zrealizowany zostanie pilotaż warty 20 mln euro.

Po jego zakończeniu ocenimy, w jakim stopniu założenia programu się sprawdzą. Jeśli potrzebne będą zmiany, wprowadzimy je i będziemy kontynuować działanie. Przeznaczymy na dalsze wsparcie startupów dodatkowe 180 mln euro z Programu Polska Wschodnia” ? powiedział wiceminister Hamryszczak.

Program przeprowadzą tzw. animatorzy Platform, czyli wybrane w konkursie trzy parki naukowo-technologiczne, które przedstawiły swoje pomysły na jego realizację. Obejmują one swoim zasięgiem lokalizacje we wszystkich województwach Polski Wschodniej. Są to: 

 

 

Szczegółowa oferta Platform startowych oraz kwestionariusz zgłoszeniowy do programu znajdują się na stronie www.PlatformyStartowe.gov.pl. Swoje koncepcje mogą proponować zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły z całej Polski. Ważne, aby pomysł nie był przedmiotem prowadzonej już działalności gospodarczej przez zgłaszających.

Platformy startowe ? jak to działa?

Osoby ubiegające się o udział w programie wypełniają kwestionariusz, w którym opisują swój pomysł. Jeżeli podczas wstępnej weryfikacji zostanie on pozytywnie oceniony, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami. Przed nimi szczegółowo zaprezentują swój pomysł. Jeśli zakwalifikują się do Platform startowych, pierwszym krokiem będzie rejestracja w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwa typu startup w formie spółki z o.o.

Firma zostanie objęta kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej, do której aplikował pomysłodawca. Wsparcie obejmie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania danego startupu (np. usługi technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne). Platformy pomogą młodym ludziom z całego kraju rozwinąć ich pomysł na innowacyjny produkt oraz opracować model biznesowy dla startupu, który założą w Polsce Wschodniej.

Następnie młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej i pierwszą sprzedaż.

Ekosystem sprzyjający startupom

Bezpośrednie wsparcie uczestników Platform startowych to jednak nie wszystko, co oferuje program. Kluczowe w jego realizacji jest stworzenie ekosystemu startupowego, tj. zapewnienie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia i rozwijania młodej przedsiębiorczości typu startup. Jest to możliwe dzięki współpracy animatorów Platform z władzami samorządowymi (tworzą atrakcyjne warunki do lokowania młodego biznesu) i uczelniami (promocja postawy przedsiębiorcze wśród studentów) oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu i inwersorami.

Informacja prasowa (PDF 503 KB)

Skip to content