ZAPROSZENIE na I RAJD PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Wójt Gminy Trzebieszów

we współpracy  z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Trzebieszów, Towarzystwem Przyrodniczo  Historycznego Orlik i Łukowskim Stowarzyszeniem  Rozwoju

ZAPRASZA NA

I RAJD PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
pod patronatem
WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pana PRZEMYSŁAWA CZARNKA

 

CEL RAJDU

Pamięć o Bohaterach wciąż żyje… Celem rajdu jest przekazanie młodemu pokoleniu śladów przeszłości naszego regionu. Chcemy propagować pamięć o Żołnierzach Wyklętych – tych, którzy bez reszty poświęcali się dla naszej Ojczyzny. Wyraźmy im, w ten sposób, naszą wdzięczność i pamięć. Pamięci tych, którzy nigdy nie zgodzili się na podporządkowanie Polski totalitarnemu imperium sowieckiemu i swoją ofiarnością, męstwem oraz poświęceniem życia przyczynili się do tego, że żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej.


W roku 2016 odsłonięty został w miejscowości Szaniawy-Poniaty pomnik MITROPA – pomnik upamiętniający AKCJE MITROPA. 71 lat temu oddział AK-WIN po dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał Mitropę czyli wojskowo-dyplomatyczny pociąg radziecki. Bez rozlewu krwi rozbrojono ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej. Bez jednego wystrzału żołnierza AK-WIN rozbroili i pozbawili mundurów ponad 200 czerwonoarmistów, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe.

To miejsce ma łączyć i krzewić pamięć o tych Polakach, którzy nie mogąc pogodzić się z powojenną rzeczywistością nawet za cenę własnego życia, chcieli przywrócić Polsce wolność.

Chcemy wokół tego miejsca stworzyć inicjatywy upamiętniające także Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli za nasza WOLNĄ POLSKĘ.

Warto pamiętać, że w naszej gminie ukrywał się do roku 1982 chorąży Antoni Dołęga komendant II Rejonu WiN w Obwodzie Łuków  jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych. Sprawa Antoniego Dołęgi rzuca nowe światło na historię Żołnierzy Wyklętych, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej przez wiele lat z bronią w ręku, oraz w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Zniesławieni przez czerwoną propagandę cierpieli niezasłużone poniżenie  oczerniani, wyłapywani po lasach, mordowani w straszliwych katuszach Polscy Bohaterowie. Nasze pokolenie musi dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić im utraconą godność i otoczyć powszechną czcią całego narodu. Antoni Dołęga ukrywał się przed aparatem represji przez 37 lat. Do 1982 roku smakował powojenną wolność w ukryciu i osamotnieniu licząc na pomoc ludzi dobrej woli. Do dzisiaj nie udało się odkryć miejsca jego pochówku.

Rajd ma odkryć karty naszej historii i propagować pamięć o naszych bohaterach.


POBIERZ:


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zgłoszenie i podpis na liście.
 2. Posiadanie karty rowerowej i/lub innego dokumentu tożsamości.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach pieszo lub rowerem.
 4. Ubezpieczenie się we własnym zakresie i wzięcie udziału w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej.
 6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów/współorganizatorów jego wizerunku we wszelkich promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej współorganizatorów/ stronie FB oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w rajdzie poprzez potwierdzenie tego faktu przesłanym zgłoszeniem lub podpisem na liście
 7. Uczestnictwo w I Rajdzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych zwanym dalej Rajdem ma charakter dobrowolny.
 8. Osoby biorące w Rajdzie udział uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownego oświadczenia przy zgłaszaniu się).

PRZEBIEG RAJDU:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 2. Formularze zgłoszeniowe indywidualne lub grupowe ogłoszeniowe (załącznik nr 1) należy dostarczyć do: Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w wersji papierowej lub elektronicznej na e-mail [email protected] do dnia 28 lutego (wtorek).
  Kontakt do koordynatora Rajdu:
  GOKiW Jadwiga Celińska 25 796 0383, lub Urząd Gminy Sławomir Smolak, Tel. 509199705, sekretarz@trzebieszów.gmina.pl
 3. Trasy piesze i rowerowe prowadzą do pomnika MITROPA w miejscowości Szaniawy-Poniaty miejsca upamiętnienia żołnierzy AK-WIN Obwody Łuków i Radzyń Podlaski, gdzie o godzinie 14.00 odbędą się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 4. Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy we własnym zakresie wracają do punktów
 5. Organizatorzy nie zapewniają transportu Istnieje możliwość powrotu pociągiem PKP (Stacja Szaniawy na trasie Terespol- Biała Podlaska – Łuków – Siedlce – Warszawa) wiecej: www.pkp.pl

PRZYJAZD do SZANIAW

ODJAZD z SZANIAW:

 1. Przed wyruszeniem   na poszczególne trasy   uczestnik może pobrać ulotki z ich przebiegiem   i opisem tras ze strony internetowej Gminy Trzebieszów (trzebieszow.gmina.pl ) i z informacjami na temat Żołnierzy Wyklętych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia indywidualnego lub grupowego oraz przesłanie na adres: [email protected] lub dostarczenie do GOKiW Trzebieszów (te. 25 796 0383). Brak wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uniemożliwia wzięcie udziału w Rajdzie. Udział osób małoletnich możliwy jest jedynie pod opieką osoby pełnoletniej !!!
 3. Zgłoszenie przysłane w formie elektronicznej traktowane jest jak zgłoszenie dostarczone w wersji papierowej.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU ROWEROWEGO

 1. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
 2. Uczestnicy rajdu ponoszą osobistą odpowiedzialność za złamanie przepisów ruchu
 3. Po drogach publicznych uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z zasadą:
  – jedziemy gęsiego” w małych 10-15 osobowych grupach odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m, liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, potem przerwa ok. 200 m i następna mała grupa,
 4. Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
 5. Nie wolno wyprzedzać stwarzając zagrożenie na drodze. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
 6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 7. Na rajd należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe: klucze, dętki, łatki itp. każdy liczy pod tym względem na
 8. Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych. Na wszelki wypadek prosimy zabrać zapasowe okrycie przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, buty. Organizatorzy propagują bezpieczną jazdę na rowerze dlatego zalecają, aby każdy uczestnik jechał w kasku rowerowym oraz kamizelce
 9. Każdy uczestnik zabiera ze sobą napoje i suchy prowiant. Na mecie rajdu organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek.
 10. Mile widziane i wskazane będą biało-czerwone akcenty: flagi, szaliki itp.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU PIESZEGO

 1. Osoby biorące w Rajdzie udział indywidualnie lub grupowo uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownego oświadczenia przy zgłaszaniu się). Rajd pieszy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego (szczególnie art. 11-15 Prawo o ruchu drogowym). Uczestnicy rajdu ponoszą osobistą odpowiedzialność za złamanie przepisów ruchu
 2. W razie niemożności kontynuowania drogi, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu (nie zapewniamy na trasie możliwości przewozu uczestników).
 3. W trasie poruszamy się w grupie/ach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po chodnikach dróg asfaltowych lub drogach asfaltowych mając na uwadze przepisy Kodeksu ruchu drogowego.
 4. Tempo marszu dyktują najsłabsi. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych.
 5. Każdy uczestnik Rajdu zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:
   – odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trudnej trasy
   – na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe
  – wysokokaloryczne jedzenie i picie,
  – podstawowe opatrunki,
  – kamizelki odblaskowej, odblasków itp.
 6. Zalecamy także zabranie w trasę kijków przeznaczonych do wędrówek pieszych (np. do nordic walking).
 7. Każdy uczestnik zabiera ze sobą napoje i suchy prowiant. Na mecie rajdu organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek.
 8. Mile widziane i wskazane będą biało-czerwone akcenty: flagi, szaliki itp.

NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:

 1. Poruszania się środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub
 2. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów.
 3. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 4. Niszczenia
 5. Głośnego zachowywania się.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Uczestnicy indywidualni i grupy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.
 3. Uczestnicy rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników imprezy i osób
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy   rajdu   są   zobowiązani   do   przestrzegania   regulaminu,   ogólnych   zasad   bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do Organizatora.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu, formularze zgłoszeniowe i inne informacje dostępne będą na stornie trzebieszow.gmina.pl

PROGRAM RAJDU

I . Grupy rowerowe*
UWAGA ZMIANA TERMINU i MIEJSCA  WYJAZDU !!!

10.45-11.00 Rejestracja uczestników grup przy GOK w TRZEBIESZOWIE
11.00 -14.00 Przejazd uczestników na trasie: (trasa ok. 30 km)

GOK Trzebieszów – Cmentarz w Trzebieszowie – Brzozowica – Polskowola- Kąkolewnica – Uroczysko Baran (Mały Katyń Podlaski)- (złożenie kwiatów i zapalenia zniczy, odpoczynek) – ok. 19 km

Uroczysko Baran – Lipniaki – Olszewnica – Sokule – Szaniawy-Poniaty – 11,2 km

 

II. Grupy piesze

Grupa Trzebieszówtrasa ok. 6 km (czas przejścia ok 1.5 godziny)

12-12.30 – Zbiórka uczestników w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie
12.30 wyjście na trasę: GOK Trzebieszów – cmentarz parafialny (pomnik żołnierzy AK) – Szaniawy Poniaty – Pomnik Mitropa


Grupa Łuków – trasa ok. 12 km – (czas przejścia ok. 3 godzin)

Godzina 10.15 – 10.45 Zbiórka uczestników przy Urzędzie Miasta Łuków.
Godzina 10.45 Wyjście na trasie:
UM Łuków – obelisk poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych i ofiar reżimu komunistycznego przy budynku dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. 11 Listopada – Ks. Brzóski – ul. Przemysłowa, – ul. Międzyrzecka – ul. Wójtostwo, ul. Wschodnia – wzdłuż torów PKP – Szaniawy Matysy – Szaniawy-Poniaty – pomnik MITROPA

 

III. POMNIK MITROPA – godzina 14. 00
Cześć wspólna grup rowerowych i pieszych przy pomniku MITROPA

Program przy pomniku MITROPA: 


UWAGA:
POWRÓT PKP : Pomnik Mitropa umiejscowiony jest obok stacji PKP Szaniawy, z której można dojechać do Łukowa, Siedlec, Międzyrzeca Podlaskiego (trasa Terespol – Siedlce – Warszawa).

 

Skip to content