W NIEDZIELĘ I ROWEROWY RAJD PAMIĘCI MAŁEGO KATYNIA Trzebieszów – Kąkolewnica 11 CZERWCA 2017

Wójt Gminy Trzebieszów
ZAPRASZA NA

I ROWEROWY RAJD PAMIĘCI MAŁEGO KATYNIA

START godzina 10  – Urząd Gminy Trzebieszów

Trzebieszów – Kąkolewnica – Trzebieszów
11 CZERWCA  2017

REGULAMINZGŁOSZENIA

 

 1. Cele rajdu:
  • Upamiętnienie ofiar ?Małego Katynia? na Uroczysku Baran koło Kąkolewnicy. (więcej informacji poniżej)
  • promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rodzinną aktywność sportową i rekreacyjną mieszkańców Gminy Trzebieszów.
  • promocja aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
  • propagowanie jazdy na rowerze jako jednej z najprostszych form aktywności fizycznej i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
  • propagowanie zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Organizator:  Wójt Gminy Trzebieszów

 1. Termin: 11 czerwca 2017 r. (niedziela)
 2. Trasa rajdu:
 1. Zgłoszenia: Formularze zgłoszeniowe indywidualne lub grupowe (załącznik nr 1) należy dostarczyć do: Urzędu Gminy Trzebieszów w wersji papierowej lub elektronicznej na e-mail [email protected]  do  dnia 8 VI 2017 (piątek).    Kontakt do koordynatora Rajdu: Urząd Gminy 25 7960355
 2. Warunki uczestnictwa:
 1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 1. Postanowienia końcowe:
 1. Informacje dodatkowe:

3)  Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Trzebieszów  lub na stronie internetowej archiwum.trzebieszow.gmina.pl  .

Skip to content