Zaproszenie na spotkanie w sprawie nowych środków UE w ramach Lokalnej Grupy działania LGD RAZEM

Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD RAZEM ? perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania RAZEM na kolejne lata ? perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu.

Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

PROGRAM SPOTKANIA:

  1. Przedstawienie wyników z analizy desk research obszaru objętego strategią
  2. Zaprezentowanie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
  3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
  4. Przeprowadzona analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
  5. Podsumowanie spotkania

Inne spotkania:

Skip to content