ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  2. Zamknięcie obrad XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      /-/

                                                                                 Andrzej Nurzyński

Skip to content