ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1730 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  3. Zamknięcie obrad XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      /-/

                                                                                 Andrzej Nurzyński

Skip to content