ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/Trzebieszów – IPD, platforma oraz nr 2/2017/Trzebieszów – Szkolenia

Trzebieszów 10.05.2017

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt.:  ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT  projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

WEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA PROJEKTU PROFI BIZNES

Rozwijać umysł, kreować siebie …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/Trzebieszów – IPD, platforma

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/Trzebieszów – Szkolenia

Skip to content