Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie.

            

               W dniu 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  w Trzebieszowie odbyło się I posiedzenie nowowybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP                        w Trzebieszowie.

            W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście: Ryszard SzczygiełRadny Sejmiku Wojewódzkiego, Dariusz Szustek Starosta Łukowski, st. bryg. Szczepan Goławski Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. mgr inż. Tomasz MajewskiKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, st. kpt. mgr inż. Sylwester GoławskiDowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie.

            Uhonorowano Druha Mirosława Szekalis-ustępującego wieloletniego Prezesa Oddziału Gminnego ZOSPR RP w Trzebieszowie, który pełnił tą funkcję przez 25 lat.

       

 

Skip to content