Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 16 lutego 2023r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII (58) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. w 2024 roku środków finansowych z części subwencji kanalizacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr VII/63/19 w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego wprowadzania do wspólnot samorządowych ideologii LGBT.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2022 rok, tj.:
 10. a) Komisji Budżetu,
 11. b) Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa
 12. c) Komisji Infrastruktury i Rolnictwa,
 13. d) Komisji Rewizyjnej,
 14. e) Komisji Skarg wniosków i Petycji.
 15. Informacje ? wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

            Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 

                                                                                  Andrzej Nurzyński

 

Projekty uchwal i transmisja z sesji dostępne na portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

 

Skip to content