Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Trzebieszów

ZAPROSZENIE ? ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 13 grudnia 2022 r. (worek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się LV (55) Sesja Nadzwyczajna  Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rolnictwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego zapowiadanego odwołania prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebieszowie.
  8. Informacje – wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Projekty uchwal dostępne na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Skip to content