Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LVI Sesja Nadzwyczajna  Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LVI (56) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LIV (54) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  5. Zamknięcie obrad LVI (56) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                              

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

  1. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Trzebieszów
Skip to content