Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, odbędzie się XXXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok  (XXXIII/197/21).
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
  5. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                       
Andrzej Nurzyński

Skip to content