ZAWIADOMIENIE o SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się XXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebieszów na rok szkolny 2020/2021 (XXIV/147/20).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzebieszów  (XXIV/148/20).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów (XXIV/149/20).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy (XXIV/150/20).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (XXIV/151/20).
  9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie.
  10. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                                  

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

/-/ Andrzej Nurzyński

PROJEKTY UCHWAŁ:  https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Skip to content