Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Leszczanka (na dz. ewid. 741 i 742).
 
Skip to content