ZAWIADOMIENIE O XL SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY TRZEBIESZÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.15 w trybie zdalnym odbędzie się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  4. Zamknięcie obrad XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

Materiały na sesje dostępne są tutaj:  https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

 

Skip to content