Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.
Materiały sesyjne i transmisja sesji dostępna jest na portalu https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Skip to content