Zawiadomienie o XLVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XLVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie budowy chodnika.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

Projekty uchwał dostępne są na Portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Skip to content