Zawiadomienie o XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 915 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się  XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.
(materiały i transmisja na https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  lokalu użytkowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków ? Międzyrzec Podlaski.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.                                                                

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 
/-/    Andrzej Nurzyński

Skip to content