Zawiadomienie – XX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek)
o godz. 1630
w zdalnym trybie obradowania odbędzie się XX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (XX/134/20).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (XX/135/20).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ?zatrzymaj aborcję? (XX/136/20).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (XX/137/20).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (XX/138/20).
  8. Informacje – wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      

                                                                                 Andrzej Nurzyński /-/

Skip to content