ZAWIADOMIENIE – XXXV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie (dla radnych) oraz hybrydowo dla sołtysów (w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym  w Trzebieszowie transmisja na żywo dla sołtysów oraz zaproszonych gości lub udział on-line poprzez system posiedzenia.pl), odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Leszczanka – XXXV/205/21).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Kurów – XXXV/206/21).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Trzebieszów na lata 2021 ?2024 (XXXV/207/21).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego ,,Mój Rynek? w Trzebieszowie Drugim (XXXV/208/21).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebieszów na rok szkolny 2021/2022 (XXXV/209/21).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendium i nagród uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Trzebieszów (XXXV/210/21);
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (XXXV/211/21);
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia braków skargi.
 13. Informacje ? wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
/-/ Andrzej Nurzyński

PROJEKTY UCHWAŁ:  https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

ZAPROSZENIA: BIP GMINY TRZEBIESZÓW

 

 

Skip to content