ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam niniejszym, że w dniu   30 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

                                                                           /-/                                    

                                                               Andrzej Nurzyński

Skip to content