ZDALNA SZKOŁA W GMINIE TRZEBIESZÓW

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020
Oś I  Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działania 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości  dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA

GMINA TRZEBIESZÓW  po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 59.500,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostaną zakupione laptopy  z oprogramowaniem na potrzeby nauczania w ilości  17 sztuk. Sprzęt zostanie przekazany do szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach;
  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach;
  • Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach.
  • Szkoła Podstawowa w Leszczance

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach poszczególnych szkół

Skip to content