Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!

Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. Start do kobiecego biznesu.

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy.

W ramach projektu gwarantujemy:

Dodatkowe punkty premiujące dla kobiet: chcących odejść z rolnictwa i zarejestrowanych w PUP/MUP lub chcących założyć działalność w białej i/lub zielonej gospodarce lub chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. 

Szczegóły na: www.edotur.pl

BIURO PROJEKTU: Edotur Sp. z o.o.

  1. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin, tel. (+48) 533 345 416, e-mail: [email protected]

Cel główny projektu:

Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 kobietom pozostającym bez pracy, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 kobietom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 30.06.2018r.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 1 944 596,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 652 907,14 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Wsparcie w projekcie:

  1. Wsparcie szkoleniowo ? doradcze udzielane każdej Uczestniczce projektu (50 kobiet) włączonej do projektu:
  1. Przyznanie  bezzwrotnej dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Każda z kobiet, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (ok. 23 398 PLN). Wsparcie wypłacone zostanie jednorazowo.
  2. Wsparcie pomostowe po zarejestrowaniu działalności gospodarczej udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach wsparcia pomostowego Uczestniczka otrzyma:

Dodatkowe wsparcie dla Uczestniczek Projektu:

? zwrot kosztów dojazdu podczas zajęć wsparcia szkoleniowo ? doradczego,

? wyżywienie oraz poczęstunek podczas zajęć wsparcia doradczo ? szkoleniowego,

? zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ?ABC Przedsiębiorczości?.

Skip to content