Zgłaszanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzebieszów

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przyjmuje
urzędnik wyborczy w Urzędzie Gminy Trzebieszów do dnia  21 września 2018 r.
 
Poniedziałek  – Piątek 7.30 – 15.30
Czwartek 9.30-17.30
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
Skip to content