Złote Gody, Diamentowe Gody i Żelazne Gody w Trzebieszowie.

W czwartek, 12 października pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk przedstawicieli władz samorządowych gminy Trzebieszów okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane  postanowieniem z dnia 30 czerwca br. 

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i wypoczynku w Trzebieszowie. 

Gospodarz spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Trzebieszowie w osobie Wójta Mirosława Szekalisa powitał wszystkich zebranych oraz wyraził wdzięczność za wkład, jaki dostojni jubilaci wnieśli w rozwój Gminy Trzebieszów.  Po inauguracyjnych przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP, której dokonali Wójt Gminy Trzebieszów oraz Kierownik USC w Trzebieszowie Pani Renata Nowik.

Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością dostojni jubilaci obchodzący swoją 60-tą  rocznicę ślubu (diamentowe gody)  oraz 65-rocznicę ślubu  (żelazne gody).

FOTOGALERIA

Jubileusz 50- lecia  pożycia małżeńskiego

 1. Stanisława i Jerzy Dębowscy
 2. Krystyna i Janusz Grodziccy
 3. Wanda i Marian Karwowscy
 4. Wiesława i Szczepan Modrzewscy
 5. Marianna i Wacław Mościccy
 6. Krystyna i Kazimierz Nurzyńscy
 7. Stanisława i  Stanisław  Nurzyńscy
 8. Jadwiga i Franciszek Świerczewscy
 9. Zofia i Lucjan Walo
 10. Elżbieta i Andrzej Wasilewscy
 11. Elżbieta i Zygmunt Wójtowiczowie
 12. Zofia i Florian Zarzyccy

FOTOGALERIA

Jubileusz 60- lecia pożycia małżeńskiego

 1. Ludwika i Roman Goławscy
 2. Krystyna i Marian Grochowscy
 3. Helena i Jan Karwowscy
 4. Krystyna i Lucjan Kłopotkowie
 5. Wanda i Franciszek Krasuscy
 6. Zuzanna i Stanisław Rzążewscy
 7. Irena i Jerzy Śledź
 8. Helena i Marian Wierzejscy
 9. Helena i Czesław Wysokińscy

FOTOGALERIA

Jubileusz 65- lecia pożycia małżeńskiego

 1. Anna i Mieczysław Grochowscy
 2. Marianna i Piotr Izdebscy
 3. Helena i Józef  Jędrzejewiczowie
 4. Helena i Wacław Krasuscy
 5. Daniela i Józef     Sobiczewscy

FOTOGALERIA

Uroczystość uświetniona była występami artystycznymi młodzieży ze szkól podstawowych w Trzebieszowie i Dębowicy, Zespołu Kropelki Rosy i Kabaretu Zaścianek.

FOTOGALERIA

 

 

Skip to content