Złote Gody, Diamentowe Gody i Żelazne Gody w Trzebieszowie.

W piątek, 21 października pary obchodzące Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Trzebieszów okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane  Postanowieniem z dnia 30 czerwca br. .


Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Trzebieszowie w osobach Wójta Mirosława Szekalisa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Marka Izdebskiego , powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Gminy Trzebieszów.  Po inauguracyjnych przemówieniach gospodarzy spotkania nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP której dokonali Wójt Gminy Trzebieszów, Przewodniczący Rady Gminy oraz Kierownik USC w Trzebieszowie Pani Renata Nowik.

Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością dostojni jubilaci obchodzący swoją 60-tą  rocznicę ślubu (Diamentowe Gody)  oraz 65-rocznicę ślubu  (Żelazne Gody). Uroczystość uświetniona była występami artystycznymi młodzieży z gimnazjum w Trzebieszowie, Zespołu Kropelki Rosy i Zespołu Zaścianek.

FOTOGALERIA

Złote Gody – 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

Diamentowe gody – 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili :

Żelazne Gody  – 65-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili :

FOTOGALERIA

Skip to content