Zmiana imienia Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie

W dniu 1 marca 2018 roku na wniosek szkoły i lokalnej społeczności Rada Gminy Trzebieszów podjęła uchwałę o zmianie imienia Szkoły Podstawowej im. 5 dywizji WP.
Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie nosi imię Króla Władysława Jagiełły. Uroczystość związana z nadaniem nowego imienia odbyła się 27 września 2018 roku.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się: Lubelski Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis, ks. kan. Ryszard Kozieł proboszcz tutejszej parafii, Pani Ewa Domańska dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli a także emerytowani nauczyciele i dyrektorzy szkół z rejonu gminy Trzebieszów.

Zaproszeni goście oraz cała społeczność szkoły, uczestniczyła w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli. W trakcie apelu przedstawiono historię patrona i miejscowości, recytowano wiersze i odegrano sceny z udziałem króla Władysława Jagiełły i jego żony królowej Jadwigi, a uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego. Głos zabrali: Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Makosz oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości obecny był sztandar Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły-dzisiaj sztandar oddziałów gimnazjalnych. Do 31 sierpnia szkoła nosiła imię 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, a przed II wojną światową-Józefa Piłsudskiego. Społeczność szkoły jako nowego patrona wybrała Króla Władysława Jagiełłę ze względu na jego wielkie zasługi dla Polski i naszego regionu. Król to jedna z najważniejszych postaci w historii Polski. Trwale w pamięci Polaków zapisała się bitwa pod Grunwaldem, symbol potęgi państwa Jagiellonów. Lecz nie jest to jedyna ważna zasługa Jagiełły. W młodości wychował się w obyczajach pogańskich na Litwie, kiedy w jego ręku była już władza wielkoksiążęca, zainteresował się szczególnie sąsiednim Królestwem Polskim. W zamian za koronę polską obiecał przyjęcie chrztu, odzyskanie utraconych ziem polskich i przyłączenie do Polski ziem litewsko-ruskich. Potwierdził swoje zobowiązania, wystawiając w 1385 roku dokument w Krewie. Na początku 1386 roku przyjął chrzest w obrządku łacińskim, na którym otrzymał imię Władysław. Następnie pojął za żonę królową Jadwigę i został koronowany na króla Polski. Równoznacznie z tymi wydarzeniami rozpoczął się proces chrystianizacji Litwy, żarliwie przez króla i królową wspierany. Król przez całe swoje życie zmagał się z zakonem krzyżackim, za pomocą dyplomacji i oręża. Stoczył z nim kilka wojen i musiał walczyć z propagandą krzyżacką, która osławiała króla i Polskę jako fałszywych chrześcijan. Często Władysława Jagiełłę kojarzy się z analfabetyzmem, a król umiał czytać i pisać po rusku, możliwe, że znał też łacinę. Władca rozumiał znaczenie oświaty, wspierał Akademię Krakowską. Duże są też zasługi Jagiełły dla Trzebieszowa, podniósł on znacznie rangę miejscowości tworząc i uposażając parafię w 1430 roku, nadał jej dwa łany ziemi i przywileje. Król zmarł w nocy z 31 maja na 1 czerwca 1434 roku. Jan Długosz słynny polski kronikarz tak opisał władcę:?Ów król w ludziach widział cnoty, a przychylnością, a nie nienawiścią mierzył czyny i zasługi. Małą rzeczą czynił ludzi odważnymi, odważnych bohaterami gotowymi do największych dzieł i poświęceń?.

FOTOGALERIA

Opr. historyczne artykułu: Kacper Kowalczyk, uczeń klasy VII SP Trzebieszów.

Skip to content