Zmiany w spisach. Wnioski o dopisanie do spisu – do wtorku

Zmiany w spisach. Wnioski o dopisanie do spisu – do wtorku

Wtorek (16 października br. ) jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Dotyczy to w szczególności osób, które na stałe mieszkają pod innym adresem niż są zameldowane oraz wyborców niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z możliwości głosowania w lokalu dla nich przystosowanym.
Wniosek powinien być złożony na piśmie, w urzędzie gminy.
Gminy sporządzały spisy wyborców w dwóch egzemplarzach do 1 października, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Obecnie – w razie potrzeby – dokonują ich aktualizacji. Do spisów dopisywane są m.in. osoby, które złożyły wnioski o wpisanie do rejestru wyborców, z uwagi na stałe zamieszkiwanie na terenie okręgu wyborczego innego niż miejsce stałego zameldowania.

Zaktualizowany jeden egzemplarz spisu w przeddzień głosowania zostanie przekazany przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. W dniu głosowania będzie dla komisji obwodowej podstawą do potwierdzenia praw wyborczych i wydania kart do głosowania.

Wybory samorządowe są ściśle związane z miejscem zamieszkania. Nie ma więc możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego bądź uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, umożliwiającego oddanie głosu w dowolnym obwodzie.

źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/186822/Zmiany-w-spisach–Wnioski-o-dopisanie-do-spisu—do-wtorku-

 

 

Skip to content