Zwycięstwo uczniów z Dębowicy w konkursie Przystanek Europa

9 maja 2016r. w siedzibie Studium Celnego w Białej Podlaskiej odbył się finał konkursu Przystanek Europa organizowanym przez Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej oraz Podlaską Agencję Consultingową RECTUS-WOC.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: prof. dr hab. Danuta Hübner ? poseł do PE, oraz  Lubelski Kurator Oświaty.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Telewizja lokalna Biała TV, Tygodnik ?Słowo Podlasia?, portal ?Biała24? oraz Telewizja internetowa Interwizja.

W konkursie wzięło udział około 200 uczniów z 28 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. lubelskiego. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie pisali test wiedzy o Unii Europejskiej w swoich szkołach. Etap ten odbył się 21 marca. Do drugiego etapu przeszli Ci uczniowie, którzy uzyskali 60 % prawidłowych odpowiedzi w etapie pierwszym.  Drugi etap został przeprowadzony 9 maja w siedzibie Studium Celnego w Białej Podlaskiej.

W kategorii gimnazja klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce Adam Juszczyński z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy

II miejsce Dawid Żondełek z Gimnajum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie

III miejsce Klaudia Nurzyńska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy.

         Laureaci otrzymali puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej oraz Podlaską Agencję Consultingową Podlaską RECTUS-WOC. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce

 

Skip to content