Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzebieszów na lata 2016-2023

Wójt Gminy Trzebieszów serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzebieszów na lata 2016-2023. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Trzebieszów do projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzebieszów na lata 2016-2023. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 07.12.2015r. do 16.12.2015r. Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów:

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy.

Załączniki:

– projekt Strategii Rozwoju Gminy Trzebieszów na lata 2016-2023

– formularz zgłaszania uwag

Skip to content