Rada Gminy Trzebieszów

 

Rada Gminy VIII kadencji 2018-2023

 

Skład Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński – Przewodniczący Rady Gminy
`Paweł Krasuski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marcin Śledź – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mariusz Celiński – Członek Rady Gminy
Grzegorz Grochowski – Członek Rady Gminy
Leszek Grochowski – Członek Rady Gminy
Janusz Jezierski – Członek Rady Gminy
Marek Izdebski – Członek Rady Gminy
Piotr Kowalczyk – Członek Rady Gminy
Zygmunt Krasuski – Członek Rady Gminy
Adam Kurowski – Członek Rady Gminy
Anna Mościcka – Członek Rady Gminy
Jan Waldemar Mościcki – Członek Rady Gminy
Franciszek Rola – Członek Rady Gminy
Wiesław Zdanowski – Członek Rady Gminy


Komisje Rady Gminy Trzebieszów

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 • Grzegorz Grochowski – Przewodniczący
 • Mariusz Celiński
 • Leszek Grochowski
 • Janusz Jezierski
 • Piotr Kowalczyk

Komisja  Infrastruktury i Rolnictwa

 • Mariusz Celiński – Przewodniczący
 • Adam Kurowski – Wiceprzewodniczący
 • Jan Waldemar Mościcki
 • Marcin Śledź
 • Paweł Krasuski
 • Zygmunt Krasuski – Przewodniczący
 • Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący
 • Adam Kurowski
 • Anna Mościcka
 • Franciszek Rola

Komisja Edukacji i Bezpieczeństwa

 • Anna Mościcka – Przewodnicząca
 • Leszek Grochowski- Wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Grochowski
 • Franciszek Rola
 • Wiesław Zdanowski

Komisji Budżetu

 • Adam Kurowski – Przewodniczący
 • Grzegorz Grochowsk i- Wiceprzewodniczący
 • Janusz Jezierski
 • Piotr Kowalczyk
 • Franciszek Rola
 • Mariusz Celiński
 • Paweł Krasuski
 • Jan Waldemar Mościcki
 • Leszek Grochowski
I Sesja Rady Gminy Trzebieszów

 

od lewej stoją: Jezierski Janusz, Zdanowski Wiesław, Kurowski Adam Grzegorz, Ewa Szczygielska Skarbnik Gminy Trzebieszów, Mościcki Jan Waldemar, Grochowski Leszek, Rola Franciszek, Celiński Mariusz, Izdebski  Marek.

od lewej siedzą: Krasuski Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Nurzyński Andrzej -Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Śledź Marcin – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Mościcka Anna,  Mirosław Szekalis – Wójt Gminy Trzebieszów, Krasuski Zygmunt, Grochowski Grzegorz, Kowalczyk Piotr.


W dniu 20 listopada podczas I Sesji Rady Gminy  Trzebieszów nowo wybrani radni złożyli ślubowanie obejmując tym samym mandat radnego Rady Gminy Trzebieszów.

Podczas Sesji Rady Gminy nowo wybrany Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis w obecności zaproszonych gości i Rady Gminy Trzebieszów złożył ślubowanie obejmując mandat Wójta Gminy Trzebieszów.

 

 

 

Podczas sesji radni wybrali Pana Andrzeja Nurzyńskiego na Przewodniczącego Rady Gminy (w środku), panów Marcina Śledzia (z prawej ) i Pawła Krasuskiego ( z lewej)  na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 


 

 

 

 

 

 

 

Rada Gminy Trzebieszów kadencji 2014-2018


 

 

 

 

 

 

Skip to content