Inicjatywa lokalna 2018.

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą ubiegać się o środki na realizację własnych pomysłów w ramach Inicjatywy lokalnej. Przedsięwzięcia te muszą zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy warunków ich życia. PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY ZWIĄZANE Z ROCZNICA 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Termin składania wniosków: 11 maja 2018 r. W załączeniu wniosek, kryteria oceny i tryb oceny wniosków.

Zobacz dokumenty prawne IL:


  • UCHWAŁA Nr V/33/15 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Skip to content