Drogi 2015-2018

DROGI 2015-2020 AKTUALNOŚCI

Drogi zrealizowane w latach 2015-2018

Drogi gminne: ok. 5 km

Drogi powiatowe: ok. 13,2 km

Drogi dojazdowe do pól: ok. 13,5 km

 

DROGI GMINNE

DROGI DOJAZDOWE DO PÓL NA PODBUDOWIE Z TŁUCZNIA

DROGI POWIATOWE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych)

DROGI WOJEWÓDZKIE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich)

FOTOGALERIA

 

 

 


 

33

W gminie Trzebieszów jest dobrze rozwinięta sieć dróg. Podjęte działania przez samorząd gminy po roku 1989 w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej sprawiły, że obecnie każda miejscowość posiada połączenie drogowe o nawierzchni asfaltowej z siedzibą gminy, powiatu i ościennymi miastami.

36

Sieć dróg jest stale rozbudowywana i modernizowana. Budowane są nowe połączenia drogowe o twardej nawierzchni pomiędzy miejscowościami gminy oraz miejscowościami z gmin sąsiednich.

35

Pozwala to na odciążenie zatłoczonych dróg głównych i zwiększa bezpieczeństwo podróżnych. Łącznie w gminie znajduje się 152,2 km dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, z czego 99,8 km posiada nawierzchnię asfaltową.
 
34
 
Budowa drogi gminnej Karwów – Szaniawy-Poniaty współfinansowana przez Unię Europejską
Skip to content