Drogi w Gminie Trzebieszów 2015-1020

 

 

ROK 2020

Otwarcie Drogi w Kurowie

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/otwarcie-drogi-w-kurowie/

Nowa droga Popławy-Celiny

Więcej:  http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowa-droga-poplawy-celiny/

Roboty drogowe przy remoncie drogi na Brzozowicę idą pełną parą!!!

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/roboty-drogowe-przy-przebudowie-drogi-na-brzozowice-ida-pelna-para/

Wojewoda Lubelski przekazał Gminie Trzebieszów dotację na drogi.

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/wojewoda-lubelski-przekazal-gminie-trzebieszow-dotacje-na-drogi/

Trwają intensywne prace przy przebudowie drogi gminnej w Kurowie.

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/trwaja-intensywne-prace-przy-przebudowie-drogi-gminnej-w-kurowie/

Nowa droga w Szaniawach już otwarta!

W dniu 9 września 2020r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej w Szaniawach

Inwestycja  pn. Przebudowa drogi Nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów KM 0+000-5+641,50;KM5+814,00-6=440,00. została wykonana na ponad 6 kilometrowym odcinku biegnącym od Trzebieszowa do miejscowości Szaniawy Matysy. W ramach zadania poszerzono drogę do 7m oraz ułożono nową nawierzchnię, a na ponad dwukilometrowym odcinku wykonano chodnik dla pieszych.

ZOBACZ WIĘCEJ: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowa-droga-juz-otwarta/#more-7820


Otwarcie drogi gminnej w Celinach

 

 

 

 

FOTOGALERIA

30 lipca 2020 r. w Celinach władze Gminy Trzebieszów wraz z mieszkańcami Celin i wykonawcami inwestycji dokonali oficjalnego otwarcia drogi gminnej Nr 114305L.3 w Celinach. Przebudowa została dokonana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego ? Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 107 229,00 zł. Całkowity koszt  1 678 839,47 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ:  http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/otwarcie-drogi-gminnej-w-celinach/#more-7590

ZOBACZ TAKŻE: Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Videorelacja z otwarcia drogi.

Swoje podziękowanie złożył także Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Pana Andrzej Nurzyński.  Zobacz video.

  

Jak wygląda droga gminna po modernizacji prezentujemy poniżej.ROK 2019

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 102316L, 102318L I 102328L W MIEJSCOWOŚCI KARWÓW, GMINA TRZEBIESZÓW.  WARTOŚĆ ROBÓT 1 236 058, 98 zł

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI SZANIAWY-MATYSY  WARTOŚĆ ROBÓT ? 130 002, 75 zł, DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ? 70 000, 00 zł

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 806 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA ZE ZJAZDAMI, CIEKU I ZATOK AUTOBUSOWYCH ORAZ CZĘŚCIOWĄ KOREKTĄ JEZDNI W M. TRZEBIESZÓW DRUGI OD KM 13+903, 07 DO KM 14+423,84. 

WARTOŚĆ ROBÓT ? 730 681, 50 zł , INWESTYCJA WSPÓLNA Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM, WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW GMINY TRZEBIESZÓW ? 365 341, 25 zł 


PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NR 114305L.3 W CELINACH ,WARTOŚĆ ROBÓT ? 1 489 017,46 zł.  INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZADOWYCH 2019,   W WYSOKOSCI 1 107 299,00 zł  ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 


ROK 2015 – 2018

Drogi zrealizowane w latach 2015-2018

Drogi gminne: ok. 5 km

Drogi powiatowe: ok. 13,2 km

Drogi dojazdowe do pól: ok. 13,5 km

 

DROGI GMINNE

DROGI DOJAZDOWE DO PÓL NA PODBUDOWIE Z TŁUCZNIA

DROGI POWIATOWE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych)

DROGI WOJEWÓDZKIE (efekt współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich)

FOTOGALERIA


 

33

W gminie Trzebieszów jest dobrze rozwinięta sieć dróg. Podjęte działania przez samorząd gminy po roku 1989 w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej sprawiły, że obecnie każda miejscowość posiada połączenie drogowe o nawierzchni asfaltowej z siedzibą gminy, powiatu i ościennymi miastami.

36

Sieć dróg jest stale rozbudowywana i modernizowana. Budowane są nowe połączenia drogowe o twardej nawierzchni pomiędzy miejscowościami gminy oraz miejscowościami z gmin sąsiednich.

35

Pozwala to na odciążenie zatłoczonych dróg głównych i zwiększa bezpieczeństwo podróżnych. Łącznie w gminie znajduje się 152,2 km dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, z czego 99,8 km posiada nawierzchnię asfaltową.
 
34
 
Budowa drogi gminnej Karwów – Szaniawy-Poniaty współfinansowana przez Unię Europejską
Skip to content