Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Trzebieszów – Mirosław Szekalis
Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy – Sławomir Smolak
Skarbnik Gminy – Marta Zdunek


Referat Finansowo – Księgowy (RF)
Kierownik – Skarbnik Gminy / Główny Księgowy – Marta Zdunek
Pracownicy Referatu


Referat Społeczno-Administracyjny (SA)
Kierownik -Sekretarz Gminy –  Sławomir Smolak
Pracownicy Referatu


Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)
  Kierownik – Marcin Sulej
Pracownicy Referatu:


Samodzielne stanowiska pracy:


Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Urząd Stanu Cywilnego

Skip to content