Wybory Samorządowe 2018

GMINA TRZEBIESZÓW:

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

Dyżury Gminnej Wyborczej w Trzebieszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

13.09.2018 r. godzina 9.30-17.30

14.09.2018 r. godzina 7.30-15.30

15.09.2018 r. godzina 10.00-14.00 (sobota)

17.09.2018 r. godzina 7.30-24.00

18-25.09.2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (Pn-Pt 7.30-15.30, w czwartek 9.30-17.30)

26.09.2018 r. godzina 7.30-24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie mieści się w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.


Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (WIĘCEJ)


Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (WIĘCEJ)


Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (WIĘCEJ)

Dyżury Gminnej Wyborczej w Trzebieszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

13.09.2018 r. godzina 9.30-17.30

14.09.2018 r. godzina 7.30-15.30

15.09.2018 r. godzina 10.00-14.00 (sobota)

17.09.2018 r. godzina 7.30-24.00

18-25.09.2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (Pn-Pt 7.30-15.30, w czwartek 9.30-17.30)

26.09.2018 r. godzina 7.30-24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie mieści się w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.


Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika ds. Informatyki  Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (WIĘCEJ)


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV 

z dnia 17 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: WIĘCEJ


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 21 sierpnia 2018 r. (ZOBACZ) Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XIV/88/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzebieszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej  w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POWIAT ŁUKOWSKI: (http://www.starostwolukow.pl/starostwo/wybory-samorzadowe)
Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych w każdym okręgu dla wyboru Rady Powiatu Łukowskiego oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO: 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Lubelskiego – POBIERZ
 
 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/

 

http://lublin.kbw.gov.pl

WZORY
DOKUMENTÓW

WZORY
DOKUMENTÓW


PKW: KALENDARZ WYBORCZY

16.08.KBW Lublin:Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.ZAŁĄCZNIKI

16.08.KBW Lublin:Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.ZAŁĄCZNIKI

13.08 – KBW Lublin: Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

PKW: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Instrukcja PKW. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

 Państwowa Komisja Wyborcza wydała instrukcję dla kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych, których pierwsza tura odbędzie się 21 października.
Skip to content