600-lecie Trzebieszowa. Uroczystości jubileuszowe.

W niedzielę 1 lipca po Mszy Świętej Dziękczynnej za 600 lat Trzebieszów ( REALCJA TUTAJ)  na skwerku przy kościele odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. Uroczystość prowadził Sekretarz Gminy Sławomir Smolak

Poczet flagowy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzebieszów dokonał uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Następnie Wójt Gminy Trzebieszów przywitał zaproszonych gości i mieszkańców Trzebieszowa. 

Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in. : J.E Ks. Biskup Kazimierz Gurda, wraz z przybyłymi na tą uroczystość kapłanami, Stanisław Gogacz Senator RP,
Krzysztof Głuchowski Poseł na Sejm RP, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele samorządy powiatowego z Starostą Łukowskim Panam Januszem Koziołem, przedstawiciele samorządu gminnego w osobach Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Zbigniewa Kota, Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka, Z-cy Wójta Gminy Kąkolewnica Pawła Komonia, oraz  Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów Pan Konstanty Strus i Jarosław Trokowicz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie.  Wójt serdecznie wszystkich darczyńców pomnika 600-lecia  i wszystkich przybyłych a szczególnie mieszkańców Trzebieszowa.

Kolejnym punktem było odsłonięcie pomnika 600-lecia , którego dokonali Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Starosta Łukowski Janusz Kozioł i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

Następnie J. E. Ks. Biskup Kazimierz dokonał uroczystego poświęcenia pomnika.

 Zamurowanie Kapsuły czasu.

Świadomi ulotności czasów, w których żyjemy oraz kierując się pragnieniem zachowania pamięci o nas samych, w imieniu mieszkańców Trzebieszowa zwracamy się dzisiaj do potomnych z przekazem będącym próbą utrwalenia w czasie obrazu naszego życia. Zainspirowała nas do tego rocznica 600-lecia istnienia na Ziemi Łukowskiej wsi królewskiej Trzebieszów założonej przez Króla Władysława Jagiełłę, miejscowości która stała się domem wielu pokoleń mieszkańców, wywodzących się z różnych narodów i stron świata.

W kapsule czasy władze samorządowe umieściły:

List Wójta Gminy Trzebieszów  do mieszkańców Trzebieszowa, którzy będą żyli tutaj za 100 lat. List ten zawiera m.in. :

Do kapsuły oprócz listu, włożono także na pamiątkę:

kopię powołania Gminy Trzebieszów z roku 1973 r. , periodyk AKTUALIA numery 1,2,3,4 z okresu lat 2015-2017, wykaz Honorowych Obywateli Gminy Trzebieszów oraz Wykaz Zasłużonych dla Gminy Trzebieszów a także kilka pamiątek: medal pamiątkowy wybity z okazji 600-lecia Trzebieszowa,
kilka promocyjnych gadżetów, a także pendrive, na którym umieszczono zdjęcia ukazujące Trzebieszów i jego mieszkańców na przestrzeni ostatnich kilku lat poprzedzających zamknięcie Kapsuły Czasu. Sekretarz Gminy wyraził nadzieję, że za 100 lat nasi potomkowie będą mieli możiwość ich odczytania i będzie to niewątpliwie frajda odnajdywania na nich swoich przodków i członków Naszych rodzin. Liczymy, że wśród zgromadzonych przy otwarciu Kapsuły Czasu za 100 lat, będą nasi potomkowie, żyjący w naszej Gminie.

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis w swoim liście do potomnych pisze: Liczę, że wśród zgromadzonych przy otwarciu Kapsuły Czasu, będą nasi potomkowie, żyjący w naszej Gminie. Wspomnijcie nas na chwilę i pamiętajcie, że robiliśmy wszystko, aby mieszkańcom Gminy Trzebieszów żyło się dobrze. Niech ta Kapsuła Czasu połączy Przeszłość z Teraźniejszością i stworzy pomost ku Przyszłości.

Symbolicznego wmurowania kapsuły czasu  dokonali:
Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Z-ca Wójta Gminy Trzebieszów Jacek Krzyszczak, J.E. Ks. Biskup Kazimierz Gurda oraz Ks. Kanonik Ryszard Kozieł proboszcz tutejszej parafii,
Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Tadeusz Brzozowski, Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Marek Izdebski  i  Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów Konstanty Strus.


Rys historyczny Trzebieszowa.  600-lat to kilkadziesiąt pokoleń naszych przodków, o których największą wiedzę ma autor monografii o parafii Trzebieszów i Trzebieszowie Pan Jan Rzewuski, który przedstawił historię Trzebieszowa w pigułce.      

Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów.

Mając na celu uhonorowanie osób fizycznych i innych podmiotów za zasługi dla Gminy Trzebieszów Rada Gminy Trzebieszów w roku 2017 ustanowiła tytuł Honorowego Obywatela Gminy Trzebieszów. Do tej pory Rada Gminy nadała ten tytuł Panu Konstantemu  Strusowi, którzy położył ogromne zasługi dla upamiętnienia naszej rodzimej historii.

Rada Gminy Trzebieszów uchwałą nr XXX/260/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. tytuł “Honorowego Obywatela Gminy Trzebieszów” nadała  Panu Janowi Raniszewskiemu za działalność społeczną  na terenie Gminy Trzebieszów.  Pan Jan od lat angażuje się w upamiętanie śladów historii naszych przodków.  To dzięki jego pracy mamy pomnik Mitropa w Szaniawach, pomnik żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Trzebieszewie czy tez projekt pomnika Ostatniego Żołnierza Wyklętego chor. Antoniego Dołęgi, którego szczątki uroczyście złożyliśmy w listopadzie ubiegłego roku na tutejszym cmentarzu.

Tytuł Honorego Obywatel Gminy Trzebieszów wręczyli Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis z Przewodniczącym RG Trzebieszów Markiem Izdebskim.

Zasłużony dla Gminy Trzebieszów

100-lecie Trzebieszowa to okazja do wręczenia po raz pierwszy tytułu “Zasłużony dla Gminy Trzebieszów“, który jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Trzebieszów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym lub innym podmiotom szczególnie zasłużonym dla Gminy Trzebieszów oraz innym wybitnym osobom i podmiotom, przez Radę Gminy Trzebieszów.

Rada Gminy Trzebieszów swoją uchwała nr XXX/261/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.  tytuł “Zasłużony dla Gminy Trzebieszów” nadała następującym osobom i podmiotom:

– Pan Rober Celiński z Trzebieszowa. Człowiek ogromnej pasji, sportowiec, jeden z niewielu Europejczyków, który wziął udział w najwyżej położnym maratonie górskim w Himalajach. Pan Robert organizował także Biegi  600-lecia Trzebieszowa w sobotę (TUTAJ RELACJA).

Wśród podmiotów z terenu Gminy Trzebieszów tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów Rada Gminy  nadała następującym podmiotom:

 -Zakład Mięsny “Wierzejki” Jan i Marek Zdanowscy Spółka Jawna. Jest to jedna a niewielu firm rodzinnych, która osiągnęła międzynarodowy sukces biznesowy sprzedając swoje wyroby w Polsce i za granicą m.in. ogromna popularnością cieszą się wędliny na wyspach brytyjskich.  Przede wszystkim dla setek naszych mieszkańców jest to miejsce pracy i za to jesteśmy wdzięczni właścicielom.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów  odebrał Pan Jan Zdanowski

_________________________________

Parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników o której pierwsze wzmianki sięgają roku 1430. Od tamtego czasu nierozerwalnie związana z ta miejscowością. Parafia to przede wszystkim kapłani pracujący tutaj na rzecz mieszkańców Trzebieszowa. Czym jest parafia  i obecność kapłanów w naszym życiu niech będzie myśl, jak by wyglądało nasze życie gdyby nie było tutaj naszego kościoła.

Honorowy tytuł odebrał  w imieniu wszystkich kapłanów pracujących w Trzebieszowie na przestrzeni prawie 600 lat proszę  Ks. Kanonik Ryszard Kozieł, proboszcz Parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników.

_________________________________

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie od wielu lat łączy działalność biznesową z działalnością społeczną włączając się w różnorodne inicjatywy: kulturalne, społeczne i charytatywne – służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska.   Zarząd Banku z pełnym zaangażowaniem włącza się w pomoc i partnerstwo osobom i podmiotom potrzebującym lub inicjującym różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Tytuł odebrał  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, Pan Jarosław Trokowicz.

__________________________________

– Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie w okresie przedwojennym imienia Józefa Piłsudskiego, w okresie powojennym imienia 5 dywizji WP, zaś od 1 września br. imienia Króla Władysława Jagiełły. Szkoła to miejsca kształtowania naszych charakterów. W swojej historii każdy z mieszkańców Trzebieszowa był częścią historii tej szkoły i był kształtowany  przez kadrę pedagogiczną tej szkoły. Jacy jesteśmy to zasługa nauczycieli pracujących w tej szkole. W dowód wdzięczności Rada Gminy  przyjęła stosowną uchwałę. Tytuł odebrał Dyrektor Szkoły  Pan Jarosław Makosz.

___________________________________

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie. Od 102 lat chroni nas przed pożarami, kształtuje naszą społeczność lokalną poprzez aktywną działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspiera działalność kulturalną, społeczną. Czym byłaby wieś bez OSP? Nie potrafię sobie wyobrazić, ale dziękujemy Wam, że jesteście z nami i dla nas, powiedział w uzasadnieniu Sekretarz Gminy Sławomir Smolak. Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Prezes OSP w Trzebieszowie Pan Jacek Krzyszczak.

 

 Na koniec gratulacje złożyli na ręce władz samorządowych Senator RP Stanisław Gogacz,  Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski,  Wicewojewoda Robert Gmitruczuk, Wójt Gminy Radzyń Podlaski i Z-ca Wójta Gminy Kąkolewnica oraz Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski.

 

 

Podziękowanie dla darczyńców, którzy sfinansowali  budowę pomnika 600-lecia Trzebieszowa

 Na koniec okolicznościowy występ zaprezentował chór Miasta Siedlce. 


FOTOGALERIA – uroczystości jubileuszowe na skwerku.

FOTOGALERIA – PODLASIE24.pl

FOTOGALERIA- FESTYN – ZESPÓŁ MEJK

Skip to content