Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie,
Trzebieszów Drugi 31, 21-404 Trzebieszów,
mail: [email protected]

Harmonogram imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebieszowie na 2021 rok.

KADRA

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy :
  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy,
  5. organizowanie form pracy z czytelnikiem i mieszkańcami służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturowego gminy,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami kultury, organizacjami , stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych oraz kulturalnych społeczności Gminy,
  7. tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych,
  8. prowadzenie działalności edukacyjnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie prowadzi wieloraką działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje min. konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania czytelnicze, zajęcia z dziećmi. Biblioteka jest miejscem promującym dorobek społeczności lokalnej.

Biblioteka dysponuje obecnie księgozbiorem, króry liczy 13 048 wol. , na który składa się : literatura piekna dla dorosłych , dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura niebeletrystyczna (popularna i fachowa z różnych dziedzin) , księgozbiór podręczny i prasa udostępniane na miejscu.

W 2020 roku w bibliotece, było zarejestrowanych 378 czytelników. Czytelnicy według kategorii wiekowej w 2020 r.

W ostatnim roku księgozbiór powiększył się o 519 książek . Z czego 356 wol. zakupiono z własnego budżetu, 110 wol. to zakup z Programu Wieloletniego ?Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa? Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.  63 książki to dary otrzymane od czytelników.

W ciągu roku czytelnicy wypożyczyli łącznie 4959 książek.

więcej informacji na wspólnej stronie  GOK i GBP w Trzebieszowie:

www.gok.gminatrzebieszow.pl

STATUT GBP

 

Skip to content